KONTAKTY

NejKamna.cz
Malý Val 1545
767 01 Kroměříž
tel: +420 573 333 266
info@nejkamna.cz

NOVINKY

arr3Jaro je tady, myslete na léto s venkovní kuchyní Sorn!Jaro už je tady! Je tudíž čas myslet na léto, které, jak známo, přichází hned po zimě. Roční období... arr3Zdražení kamen Invicta kvůli oslabení korunySlabší koruna = dražší zboží = vyšší poptávka? Nevíme. My tuhle rovnici nevymysleli. Děkovné dopisy...

ZBOŽÍ V AKCI

45 Kč
dočasně vyprodáno
75 Kč
dočasně vyprodáno
221 Kč
dočasně vyprodáno

 


OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 

1. Základní údaje

Dodavatel – NejKamna.cz - internetový obchod se sídlem: Riegrovo nám. 265, Kroměříž 76701, Česká republika

Dodavatel je plátcem DPH.

IČ: 68048408

DIČ: CZ7710244410

Kontaktní údaje:

Telefon: 573 333 266

e-mail: info@nejkamna.cz

Na e-maily odpovídáme zpravidla ve lhůtě do 24 hodin v pracovní dny.

Číslo účtu pro bezhotovostní platby: 202180302/0300

 

2. Objednávka zboží

Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Některé položky v našem eshopu dodavatel vyrábí až po objednávce. V případě zdržení dodávky Vás budeme neprodleně kontaktovat o termínu dostupnosti Vámi objednaného zboží.

K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží.

Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží a zákazník bude vyzván k jejímu odsouhlasení.

 

2.1 Zrušení objednávky

Žádost o zrušení objednávky je možné podat prostřednictvím e – mailu: info@nejkamna.cz.

 

2.2 Zaslání zboží

Dodací lhůta - objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době přepravní službou, obvykle do 5 pracovních dnů. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

 

3. Způsob dopravy

Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel, a to na území celé České republiky. Podepsáním dodacího listu zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

 

3.1 Způsob uhrazení ceny za zboží

Zboží je možné v plné výši uhradit dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím smluvního dopravce či zásilkové služby, nebo poukázáním kupní ceny na účet dodavatele pod příslušným variabilním symbolem (standardně číslo objednávky), který platbu identifikuje. Zásilka se zbožím obsahuje vždy fakturu.

 

3.2 Změny cen

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu prodávajícím v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky.

Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo objednávku stornovat.

 

3.3 Dopravné a balné

Cena objednávky se liší podle hmotnosti zboží a přepravní vzdálenosti. U zboží nad 20 tisíc Kč (bez DPH) a při platbě předem je doprava zdarma.
U zboží do 5000 Kč je jednotná cena dopravy 499 Kč
U zboží od 5001 Kč do 10000 Kč je jednotná cena za dopravu 799 Kč
U nákupu od 10001 Kč do 20000 Kč je jednotná cena za dopravu 999 Kč
Uvedené ceny jsou bez DPH

4. Záruční podmínky

Záruční doba a záruční list - záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.

Záruční doba je 2 roky. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je součástí v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost dílů výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti.

 

4.1. Reklamace – uplatnění práv z odpovědnosti za vady

V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

Postup reklamace - pokud chce zákazník reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě, kontaktuje prodejce emailem, kde uvede zejména typ výrobku, kopii záručního listu, kopii prodejního dokladu a popis závady. Do dvou pracovních dnů budou zákazníkovi zaslány informace o dalším postupu.


4.2. Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou ("rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě.

 

5. Odstoupení od smlouvy

Nedošlo – li ještě k převzetí zboží, je kupující i prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit kdykoliv.

Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání.

Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží a to bez udání důvodu.V takovém případě je zákazník povinen řádným písemným způsobem informovat prodávajícího na uvedené adrese.

 

5.1 Právo dodavatele na odstoupení

Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

 

5.2 Postup v případě odstoupení od smlouvy

V případě odstoupení od smlouvy před expedicí zboží dodavatelem, vrátí tento zákazníkovi přijatá plnění za objednané zboží.

Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět dodavateli, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Zboží zaslané zpět dodavateli musí být v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů včetně dokladu o koupi).

V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.

Pokud zákazník splní všechny výše uvedené podmínky pro odstoupení od smlouvy, dodavatel mu vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část, a to nejpozději do 30 dnů po vrácení zboží. Dodavatel vrací finanční prostředky na účet kupujícího po podpisu dobropisu.

 

6. Ochrana osobních údajů spotřebitele

Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží pouze pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu. Hesla k účtům jsou zabezpečena v databázi elektronickým šifrováním. V případě ztráty nelze toto heslo zjistit a proto Vám bude systémem zasláno nově vygenerované heslo, které si můžete ve svém profilu později změnit.

Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu dodavatel sdělovat elektronickou formou obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí.

Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě.

Údaje, které dodavatel o zákazníkovi uchovává a zpracovává, včetně souhlasu se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv změnit, po přihlášení zvolit v přihlašovacím okně volbu - upravit nastavení účtu.

 

7. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem.

Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách v sekci obchodní podmínky.


NÁZORY A DOTAZY NÁVŠTĚVNÍKŮ

Opište text z obrázku: *
captcha

Upozornění. Správce webu si vyhrazuje právo smazat vulgární nebo takové příspěvky, které by poškozovaly zájmy správce webu.